Moja wizytówka w sieci...

Zajmuje się prowadzeniem spraw odszkodowawczych w imieniu klientów. Prowadzę negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przed sądowej. Staram się dochodzić wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli wszystkich następstw związanych z wypadkiem np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia czy zwrotu kosztów dojazdów na rehabilitację. Zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, w rolnictwie) oraz likwidacją szkód rzeczowych (OC oraz AC) Powierzając mi swoją sprawę, mogą Państwo liczyć na moją pomoc.
  • W jasny i przejrzysty sposób opowiem Państwu o procesie likwidacji szkody.
  • Pomogę skompletować dokumentację potwierdzającą doznane szkody i okoliczności zdarzenia.
  • Wyliczę procentowy uszczerbek na zdrowiu (mam swoich lekarzy orzeczników).
  • Sprawdzę czy proponowane lub przyznane w przyszłości odszkodowanie nie jest zaniżone.
  • Postaram się by w jak najkrótszym czasie przyznano zadość uczynienie.
  • Jestem do Państwa dyspozycji cały czas i na bieżąco informuje o prowadzonej sprawie.
  • Mogę likwidować szkody: 3 lata wstecz lub jeżeli sprawca dostał wyrok od 10 sierpnia 1997 roku  (15 lat!).
  • Nie pobieram opłat wstępnych, zaliczek – działam prowizyjnie.
  • Dojeżdżam do Państwa domu, biura.
  • Doradzę przy pisaniu opisu zdarzenia, który jest istotnym elementem uzyskania należnego odszkodowania.

„Musimy pamiętać iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie powstały po to, aby wypłacać odszkodowania ale po to, aby zarabiać i generować dochody.
Dlatego też wypłata odszkodowania nie leży w ich interesie.
Będą się one bronić na wszelkie możliwe sposoby przed koniecznością wypłaty dużych pieniędzy.”